Etkin Maddeler

Parasetamol (Asetaminofen) Toz ve DC Sınıfları

Atabay 1970 yılından beri Paracetamol üreticisidir. Paracetamol üretimine Nitrobenzen’den başlar ve katalitik hidrojenasyon yöntemiyle kendi tesislerinde ürettiği hidrojen’i kullanarak Paraaminophenol’u yani ana hammaddeyi üretir sonra Asetilasyon reaksiyonu ile Paraaminophenol’ü Acetic Acid Anhydrid ile muamele ederek Paracetamol’ü elde eder. Üretim sürecinde halojen ihtiva eden Aromatik bileşikler kullanılmaz bu nedenle Atabay Paracetamol’ünde Parakloroasetanilid gibi Safsızlıklar bulunmaz.

Atabay Paracetamol tesisleri 1986’dan beri FDA onaylıdır. Tesis FDA , AB otoriteleri ve birçok müşteri tarafından sürekli denetlenmektedir. Atabay şu anda Avrupa’daki tek Paracetamol üreticisidir ve Avrupa farmakopesinde yer almaktadır.

 

Parasetamol (Asetaminofen) Sınıfları:

Parasetamol (Asetaminofhen) PH EUR/USP Saf Toz (Kod APC 150)
Parasetamol (Asetaminofen) PH EUR/USP Ekstra Saf Toz (Kod APC 152)
Parasetamol (Asetaminofen) PH EUR/USP Mikronize Toz (Kod APC 154)
Parasetamol (Asetaminofen) PH EUR/USP Kristal – Kapsul Sınıfı (Kod APC 162)
Parasetamol (Asetaminofen) PH EUR/USP Sp Toz (Kod APC 174)
Parasetamol (Asetaminofen) PH EUR/USP Süper Saf Toz (Kod APC 176)
Parasetamol (Asetaminofen) PH EUR/USP Toz (Kod APC 178)
Parasetamol (Asetaminofen) PH EUR/USP Arıtılmış Toz (Kod APC 180)
Parasetamol (Asetaminofen) PH EUR/USP Yarı Saf Toz (Kod APC 182)
Parasetamol (Asetaminofen) PH EUR/USP Granül (Kod APC 184)
Parasetamol (Asetaminofen) PH EUR/USP Yoğun Toz (Kod APC 186)
Parasetamol (Asetaminofen) PH EUR/USP Standart Toz (Kod APC 188)

Parasetamol (Asetaminofen) DC Sınıfları:

Parasetamol (Asetaminofen) PH.EUR./USP 83 % DC (Kod APC 210)
Parasetamol (Asetaminofen) PH.EUR./USP 90 % DC (Kod APC 230 C)
Parasetamol (Asetaminofen) PH.EUR./USP 90 % DC/C (Kod APC 230 CP)
Parasetamol (Asetaminofen) PH.EUR./USP 90 % DC/C (Kod APC 230 CP-R)
Parasetamol (Asetaminofen) PH.EUR./USP 90 % DC (Kod APC 230 C/MS)
Parasetamol (Asetaminofen) PH.EUR./USP 90 % DC (Kod APC 230 C/MS) Fine
Parasetamol (Asetaminofen) PH.EUR./USP 90 % DC + 10 % Önjelli Mısır Nişastası (Kod APC 230 F/MS)
Parasetamol (Asetaminofen) PH.EUR./USP 96 % DC (Kod APC 242 C)
Parasetamol (Asetaminofen) PH.EUR./USP 96 % DC (Kod APC 242 C/MS)
Parasetamol (Asetaminofen) PH.EUR./USP 96 % DC + 4 % Pvp (Kod APC 242 P)
Parasetamol (Asetaminofen) PH.EUR./USP 96 % DC + 4 % Pvp (Kod APC 242 FP)
Parasetamol (Asetaminofen) PH.EUR./USP 97 % DC (Kod APC 244 )

Atabay’ın Tıbbi İlaç Hammaddeleri Tarihçesi

OSELTAMİVİR FOSFAT: Enfluenza ve grip tedavisi
Oseltamivir’in (Enfluvir) yeni biyolojik eşdeğer formülünün 2010-2011 sezonu enfluenza virüsleri üzerindeki etkinliği: Açık faz IV çalışması
(USP/PH EUR)

ENTEKAVİR: Kronik hepatit B tedavisi
(USP/PH EUR)

TENEFOVİR: Kronik hepatit B tedavisi

ENOKSAPARİN SODYUM: Tromboembolizm tedavisi
(USP/PH EUR)

Atabay’ın Etkin Madde Tarihçesi

Atabay’ın Kimyasallar geçmişi 1970’lere kadar uzanır ve Parasetamol ve Aspirin (Asetilsalisilik asit) üretimiyle başlar. Geçtiğimiz kırk yılda, Atabay elliden fazla ilaç etkin maddesi ve tarım kimyasalı üretti ve bu ürünler için tesisler kurdu.

Böylelikle Atabay, insan ve hayvan sağlığı ile beraber tarımsal konulardaki bir çok önemli sorunun çözümüne katkıda bulunmuştur.

Atabay, bu deneyimlerinden aldığı güç ve destekle her türlü ilaç etken etkin maddesi ve ilaç üretebilecek Araştırma – Geliştirme laboratuvarlarına sahip bulunmaktadır.

Beşeri ilaç Etkin Maddeleri
P-Aminofenol Parasetamol başlangıç maddesi
Parasetamol Antipiretik analjezik
Asetilsalisilik asit Antipiretik analjezik
6-APA 6-aminopenisillanik asit Ampisilin, Amoksisilin başlangıç maddesi
∝ fenilglisin Ampisilin yan zinciri
N-(4-hidroksifenil) glisin Amoksisilin yan zinciri
Ampisilin Antibiyotik
Amoksisilin Antibiyotik
Ibuprofen Antiinflamatuvar antipiretik ajan
Etambutol Tüberküloz tedavisi
Rifampisin Tüberküloz tedavisi
Glisirizik asit Antiülser etkinlik
Metformin Diyabet
Tarım ve Veterinerlik İlaçları Etkin Maddeleri
HERBİSİTLER
2,4 D asit Buğday herbisiti
Trifluralin Pamuk herbisiti
Propanil Pirinç herbisiti
İNSEKTİSİTLER
DV.- asit klorür Piretroid insektisit orta seviye
Permetrin Piretroid insektisit
Sipermetrin Piretroid insektisit
Alfasipermetrin Süne kontrolü için kullanılan Piretroid insektisit.
Buğday zararlısının kontrolü
MİTİSİT
Amitraz Kene, uyuzböceği, beyaz pamuk sineği, demodeks, bal arılarına zarar veren varroa ve diğer çok zararlı akar türleri gibi her türlü akar kontrolünde kullanılan insektisit.