Etkin Madde Tarihçesi

Atabay’ın Etkin Madde Tarihçesi

Atabay’ın Kimyasallar geçmişi 1970’lere kadar uzanır ve Parasetamol ve Aspirin (Asetilsalisilik asit) üretimiyle başlar. Geçtiğimiz kırk yılda, Atabay elliden fazla ilaç etkin maddesi ve tarım kimyasalı üretti ve bu ürünler için tesisler kurdu.

Böylelikle Atabay, insan ve hayvan sağlığı ile beraber tarımsal konulardaki bir çok önemli sorunun çözümüne katkıda bulunmuştur.

Atabay, bu deneyimlerinden aldığı güç ve destekle her türlü ilaç etken etkin maddesi ve ilaç üretebilecek Araştırma – Geliştirme laboratuvarlarına sahip bulunmaktadır.

Beşeri ilaç Etkin Maddeleri
P-Aminofenol Parasetamol başlangıç maddesi
Parasetamol Antipiretik analjezik
Asetilsalisilik asit Antipiretik analjezik
6-APA 6-aminopenisillanik asit Ampisilin, Amoksisilin başlangıç maddesi
∝ fenilglisin Ampisilin yan zinciri
N-(4-hidroksifenil) glisin Amoksisilin yan zinciri
Ampisilin Antibiyotik
Amoksisilin Antibiyotik
Ibuprofen Antiinflamatuvar antipiretik ajan
Etambutol Tüberküloz tedavisi
Rifampisin Tüberküloz tedavisi
Glisirizik asit Antiülser etkinlik
Metformin Diyabet
Tarım ve Veterinerlik İlaçları Etkin Maddeleri
HERBİSİTLER
2,4 D asit Buğday herbisiti
Trifluralin Pamuk herbisiti
Propanil Pirinç herbisiti
İNSEKTİSİTLER
DV.- asit klorür Piretroid insektisit orta seviye
Permetrin Piretroid insektisit
Sipermetrin Piretroid insektisit
Alfasipermetrin Süne kontrolü için kullanılan Piretroid insektisit.
Buğday zararlısının kontrolü
MİTİSİT
Amitraz Kene, uyuzböceği, beyaz pamuk sineği, demodeks, bal arılarına zarar veren varroa ve diğer çok zararlı akar türleri gibi her türlü akar kontrolünde kullanılan insektisit.