Araştırma

Araştırma Hedefleri

Atabay çok önemli hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaç etkin maddelerini ve bunların beşeri ilaçlarını üretmek için araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam etmektedir

Bu çalışma alanları:

 • ANTİVİRALLER
 • TROMBOEMBOLİZM TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
 • ZOR ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDA KULLANILAN İLAÇLAR
 • MANTAR ENFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
 • BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
 • ONKOLOJİK İLAÇLAR
Geliştirme Faaliyetleri

İlaç kimyası sentezinde uzun bir geçmişe sahip olan Atabay çok önemli beşeri ilaçlarının etkin maddelerini üretmektedir.

Beşeri ilaçların Atabay tarafından geliştirilmesi aşamaları şu şekildedir:

 • İlacın etkin maddesi için kimyasal sentez geliştirme
 • İlac etkin maddesi için analitik çalışmalar ve ilaç etkin madde ana dosyası (EMAD) hazırlanması
 • İlacın farmasotik teknolojiye göre geliştirilmesi
 • Biyoeşdeğerlik çalışması
 • İlacın ruhsatlandırılması

Atabay bütün bu aşamaları tam olarak uygular ve kontrol ederek işlemleri gerçekleştir.