Altın Kanat

Mayıs 2018

ATABAY KİMYA,  UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin Türkiye’deki ve dünyadaki en dezavantajlı durumdaki çocukların temel haklarına kavuşmaları için yaptığı çalışmalara geçtiğimiz yıl verdiği desteği bu yıl da vererek UNICEF’in  ‘Altın Kanat’ destekçisi olmaya devam ediyor.

ATABAY KİMYAUNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin Türkiye’deki ve dünyadaki çocukların yaşama, gelişme, sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşma ve yaşıtlarıyla eşit haklara kavuşmaları için yaptığı çalışmalara yaptığı katkıyı devam ettirerek bu yıl da ‘UNICEF Altın Kanat’ sahibi oldu.

Dünyada her gün 5 yaş altındaki 15 bin çocuk engellenebilir hastalıklardan ölüyor, ilköğretim çağındaki 58 milyon çocuk şu an okula gitmiyor; Türkiye’de 400.000’e yakın çocuk tarım işçisi olarak çalıştığı için okula gidemiyor, 2015’te 31 bin 300’ün üzerinde (16 ve 17 yaş arası) kız çocuğu evlendi.

Tamamen gönüllü bağışlarla çalışmalarını gerçekleştiren UNICEF’e, ATABAY KİMYA ile diğer destekçi kurum ve bireylerin katkıları sayesinde, 2017 yılında 3 milyon çocuk şiddetli akut yetersiz beslenme tedavisi gördü, 32,7 milyon kişinin güvenli temiz suya ulaşımı ve 8,8 milyon çocuğun eğitime erişimi sağlandı. UNICEF’in Türkiye’deki çocuk işçiliğini önleme programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2018 yılını ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı’ ilan etti. TESK ile yapılan işbirliği kapsamında işverenler çocuk işçiliği konusunda bilinçlendiriliyor, işyerleri denetleniyor ve hali hazırda çalışan çocukların sosyal koruma mekanizmalarına ve teknik ve mesleki eğitime ulaşması için çalışmalar yürütülüyor.  UNICEF’in engeli olan ya da olmayan tüm çocuklara gerek sınıflarında gerekse toplum içinde birlikte büyüme, gelişme ve eğitim-öğretim olanağı sağlamaya yönelik programı kapsamında AB ve Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde 6 pilot ilde ‘Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’ hayata geçirildi.

ATABAY KİMYA, 2016’da UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin ilk “Altın Kanat” destekçisi olarak, en zor durumdaki çocukların temel ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra çocuklar açısından kalıcı değişiklik yaratan uzun soluklu çalışmaların gerçekleştirilmesine verdiği desteğe, bu yıl da devam ediyor.

UNICEF Hakkında

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) olarak her çalışmamızda tüm çocukların haklarını ve esenliğini gözetiyoruz. Bu taahhüdü pratiğe yansıtmak üzere ortaklarımızla birlikte 190 ülkede ve bölgede çalışmalar yapıyoruz; nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek çabalarımızı özel olarak en güç ve dışlanmış durumdaki çocuklara odaklandırıyoruz. Daha fazla bilgi için: www.unicefturk.org

 


 

MAY 2018 

ATABAY KİMYA, now has “UNICEF Golden Wings” again for another year and supporting UNICEF Turkish National Committee for its work in Turkey and around the world for the most disadvantaged children to assume their basic rights.

ATABAY KİMYA, with its “UNICEF Golden Wings” for another year, is contributing to UNICEF Turkish National Committee for the most vulnerable children in Turkey and around the world to grow, develop, access to health and education services and to have the equal opportunities with their peers.

Around the world, 15.000 children still die every day from largely preventable causes, 58 million children remain out of school; in Turkey, there are approximately 400.000 children working at seasonal agriculture and can not go to school, in 2015, over 31.300 girls between 16 and 17 got married.

UNICEF works only with voluntary donations. Thanks to the support of ATABAY KİMYA and other supportive organizations and individuals, UNICEF helped; 3 million children to receive severe acute malnutrition treatment, 32,7 million people access to safe clean water and 8,8 million children access to education in 2017. The Ministry of Labor and Social Security declared the year 2018 as ‘The Year of Fight Against Child Labor’ within the scope of UNICEF’s prevention of child labor program in Turkey. Thanks to the cooperation with TESK (Confedaration of Turkish Tradesmen and Craftsmen), the employers are informed about child labor, workplaces are inspected and studies are carried out for working children to have access to social protection mechanisms and technical and vocational training. Within the scope of UNICEF program for co-existence of growth, development and education for all children with or without disabilities, both in class and in society, the ‘Inclusive Early Childhood Education Project’ has been adopted in 6 pilot cities in partnership with the EU and the Ministry of National Education.

ATABAY KİMYA, was the first Golden Wings supporter of UNICEF Turkish National Committee and contributes to delivering the basic needs of the most vulnerable children and sustainable changes in children’s lives.

 

About UNICEF

UNICEF (United Nations Children’s Fund) works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. For more information about UNICEF and its work for children visit www.unicef.org